stop kłusownikom

STOP KŁUSOWNIKOM!


STOP KŁUSOWNIKOM! to wspólna akcja wędkarzy wymierzona w tych, którzy nie potrafią uszanować obowiązujących regulaminów. Kłusowanie to nie tylko nierespektowanie limitów ilościowych ryb zabranych, okresów ochronnych ryb, czy też łowienie bez odpowiednich zezwoleń. Kłusowanie to również użycie przeróżnych sprzętów, które służą tylko jednemu – by bezprawnie pozyskać rybie mięso. Wspólnie możemy temu przeciwdziałać, wspólnie możemy zadbać o nasze wody i ich rybostan. Gorąco zachęcam do współpracy, skończmy narzekać, zacznijmy działać.

 

Na czym polega nasza akcja STOP KŁUSOWNIKOM! ? Czekamy na Wasze zgłoszenia (mogą być również anonimowe), każda informacja będzie przez nas zebrana i przekazana do odpowiednich służb. Będziemy współpracować z Państwową Strażą Rybacką, Okręgową Strażą Rybacką, a także z grupami Społecznych Straży Rybackich. Dzięki Waszym informacjom ich praca będzie skuteczniejsza.

 

Jakie informacje zbieramy? Przede wszystkim prosimy o wskazanie miejsca (mile widziana mapka z zaznaczonym punktem), w którym doszło do kłusowania wraz z jak najdokładniejszym opisem (rodzaj sprzętu kłusowniczego, wygląd osoby podejrzanej i jej cechy charakterystyczne, dzień i godzina kiedy doszło do zajścia). Każdy szczegół może być ważny, nawet taki czy podejrzana osoba posługuje się rowerem (jaki kolor?) czy samochodem (marka, numer rejestracyjny).

 

Obserwujcie, notujcie, róbcie zdjęcia nawet telefonem komórkowym. Z czasem będziemy publikować „kłusownicze czarne punkty”, na które należy zwracać szczególną uwagę, a także efekty naszej (Waszej!) współpracy z odpowiednimi służbami. Przysługuje Wam też przywilej zawarty w artykule 243 Kodeksu Postępowania Karnego:

§ 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.

§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

Pamiętajcie jednak, że to przywilej a nie prawo. Postępując w sposób niewłaściwy (np. nadużywając siły, ujmując osobę, której znacie tożsamość bądź która nie ma możliwości ukrycie się) sami możecie zostać osobą łamiącą prawo. Także decydując się na ujęcie musicie zachować czujność, rozsądek oraz nie podejmować zbędnego ryzyka.

 

Wszelkie informacje prosimy przesyłać na maila: zatrzymaj.klusownika@gmail.com
Zapewniamy anonimowość. Przyjmujemy również zgłoszenia od osób anonimowych.

 

Działajmy razem dla dobra wędkarstwa i przeciwko łamaniu prawa.

 

 

Poniżej dane teleadresowe służb odpowiedzialnych za ochronę wód:

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Lublinie
Piotr Błażewicz – Komendant wojewódzki
tel.: 81-52-53-211

 

Posterunek  Terenowy Państwowej Straży Rybackiej w Lublinie
Zygmunt Dołębski – Komendant Posterunku Terenowego w Lublinie
tel. 81-52-53-211

 

Posterunek  Terenowy Państwowej Straży Rybackiej w Białej Podlaskiej
Jan Ignatiuk – Komendant Posterunku Terenowego w Białej Podlaskiej
tel. 83-34-49-263

 

Posterunek  Terenowy Państwowej Straży Rybackiej w Chełmie
Leszek Prus – Komendant Posterunku Terenowego w Chełmie
tel. 81-52-53-211

 

Posterunek  Terenowy Państwowej Straży Rybackiej w Zamościu
Jarosław Orchowski – Komendant Posterunku Terenowego w Zamościu
tel. 84-67-76-554

 

 

Okręgowa Straż Rybacka Zarząd Okręgu PZW 81-745-66-60 wew.25
Marcin Domaciuk  Sp.ds.ochrony wód tel: 784-017-307